top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

ทส. เสริมเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย


วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

จากข้อสั่งการของนายกฯ เศรษฐา ให้รองนายกฯ และรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด กำชับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับของ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยกรมพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 42 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 5 7 และ 9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ราชบุรี และพิษณุโลก ทั้งนี้กรมได้ดำเนินงานการสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณการสูบระบายน้ำมากกว่า 5.41 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้เครื่องสูบน้ำ 14 เครื่อง รวมถึงมีการแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม การดำเนินงานที่ผ่านมาประชาชนได้รับประโยชน์ 40,588 ครัวเรือน และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าประเทศไทยในภาคอีสานและภาคกลาง จะมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ช่วงวันที่ 15-16 ตุลาคม อาจจะเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ำได้เตรียมความพร้อมและแผนรับมือหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งด้านเครื่องมือ เครื่องจักร รถบรรทุกน้ำสะอาด รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับติดตาม การช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะผ่านพ้น และภายหลังน้ำลด ให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนรีบช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

21 views0 comments

Comments


bottom of page